გადახდის პირობა

Order callback

Thank You Please call me
We will contact you soon

Call Order failed

Call order was successfully sent

Our representative will call you back Close

გადახდის პირობა 30/70

30/70

 გადაიხადეთ ღირებულების 30% წინასწარ, ხოლო 70% ბინაში სარემონტო სამუშაოების დაწყების დროს